שיתוף

ההוראות העיקריות שנרשמו בשנת 2011 לגבי צו ההרחבה לפנסיית חובה, מדברות על סיום הזכאות להפקדות לביטוח פנסיוני על ידי המעסיק על פי הכללים הבאים:

עובד שעבר את גיל הפרישה, שזכאי לקצבה (מדובר בקצבה שאינה במסגרת הקצבאות והגמלאות של הביטוח הלאומי), אינו זכאי לקבל מהמעסיק הפקדות לביטוח פנסיוני, אם הוא פרש מעבודתו – או פוטר ממנה – בגיל פרישת חובה.

מנגד, אם הוא פרש או פוטר לאחר גיל פרישת חובה ואינו זכאי לקבל קצבה כלשהי (פרט לקצבה מהביטוח הלאומי), הוא זכאי לקבל מהמעסיק הפרשות לקופת הביטוח הפנסיוני.

באיזה שלב לאחר תחילת עבודתו בחברה, זכאי עובד חדש, שהמעסיק יפקיד עבורו לביטוח פנסיוני:

1 אם בעת שהעובד התקבל לעבודה היה ביטוח פנסיוני לפני שהחל לעבוד במקום העבודה, הוא זכאי לכך שהמעסיק יתחיל להפקיד עבורו לביטוח הפנסיוני כבר מהיום הראשון לעבודתו בארגון.

אלא שיש לשים לב, כי ביצוע ההפקדות לא יתבצע בחודש הראשון לעבודתו בחברה, אלא רק לאחר שלושה חודשי עבודה – או בתום שנת המס – המוקדם ביניהם.

כלומר, שלושה חודשים לאחר שהעובד החל לעבוד בחברה (או בתום שנת המס), על המעסיק להפקיד לביטוח הפנסיוני את הסכומים שמגיעים לעובד בשלושה החודשים האחרונים – רטרואקטיבית.

2 מנגד, עובד שבעת שהוא מתחיל לעבוד במקום העבודה החדש הוא אינו מבוטח בביטוח פנסיוני, יצטרך להמתין ששה חודשים ממועד תחילת עבודה, לפני יהיה זכאי לכך שהמעסיק יתחיל להפקיד עבורו.

איך בוחרים את הביטוח הפנסיוני:

על העובד להודיע למעסיק בכתב, מהו הביטוח הפנסיוני המועדף עליו. את ההודעה עליו לתת למעסיק בתוך 60 ימים ממועד תחילת עבודתו.

אם העובד אינו מודיע למעסיק בתוך 60 יום לאיזה ביטוח פנסיוני הוא רוצה שיופקדו עבורו הכספים, המעסיק יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

מה כולל הכיסוי הביטוחי:

הכיסוי הביטוחי כולל ביטוח לקבל קצבת פנסיה. כמו כן הוא כולל כיסויים למקרה מוות ולמקרה נכות.

מה קורה לגבי הסדרים טובים יותר עם המעסיק:

צו ההרחבה לא יחול על עובדים שמבוטחים בהסדר פנסיה מיטיב – כפי שהסדר מיטיב מוגדר בצו ההרחבה.

יש להדגיש, כי עובד שמבוטח בשיעור הנמוך מ- 17.5% מהשכר הקובע לא נחשב לבעל הסדר מיטיב. עם זאת, גם עובד  שמבוטח בשיעור של 17.5% הוא לא בהכרח מבוטח בהסדר מיטיב.

איזה חלק של השכר יש לבטח בביטוח פנסיוני:

כחלק מצו ההרחבה בנוגע להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני נקבע, כי השכר הקובע יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד. ועם זאת, הוא לא יהיה נמוך יותר מהשכר המבוטח, המוגדר בצו ההרחבה לפנסיית חובה.

מהו השכר הקובע המוגדר בצו ההרחבה לפנסיית חובה? שכר העובד והרכיבים בו כפי שהם מוגדרים בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. תקרת השכר המבוטח עומדת על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק – הנמוך מביניהם.

מה לגבי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים: סעיף זה חל אוטומטית מכוח הצו.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה