שיתוף

עובד שהועסק על ידי אחת החברות הגדולות ביותר במשק תבע את החברה בגין שעות נוספות שלא שולמו לו. בית הדין לעבודה פסק כי החברה תשלם לו 122,026 שקלים עבור שעות נוספות.

פרטי המקרה: תפקידו היה להיות אחראי על כלבי השמירה ששמרו על המקום. העובד טען בבית הדין לעבודה, כי במשך כמה שנים הוא היה אחראי על כלבי שמירה.

במסגרת עבודתו הוא הגיע למקום העבודה כל ערב, וסידר את הכלבים בעמדות השמירה. בנוסף הוא האכיל אותם ודאג להשגיח עליהם. לגבריו הוא שהה במקום עד לשעות הבוקר.

החלק העיקרי של תביעתו היה כאמור בנוגע לקבלת תשלום עבור שעות נוספות.

החברה מצידה טענה בבית הדין לעבודה כי עובד זה אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות, משום שבשל אופי עבודתו, לא ניתן היה לפקח עליה.

כמו כן טענה החברה כי עבודתו של עובד זה הסתכמה רק בסידור הכלבים בעמדות השמירה, האכלתם ובהשגחה על הכלבים ועל המתקן בו שהה, על פי הצורך.

החברה טענה כי עובד זה יכול היה לישון במתקן על פי שיקול דעתו. רק במקרים חריגים שדרשו את התערבותו היה עליו להתעורר ולטפל באירוע לפי הצורך.

הנוהג הרווח בבתי הדין לעבודה (ההלכה) הוא שאין להכיר בשעות שינה של מדריכים, נהגי אוטובוס ועובדים אחרים הלנים בשטח, במקום עבודתם.

מאידך גיסא, גורסת הלכה זו, כי בכל הנוגע לשומרים החייבים להיות נוכחים באתר שמירה והם רשאים ללון בו, יש לראות את מלוא שעות הנוכחות של השומר באתר השמירה כשעות עבודה.

כלומר הסוגייה העיקרית כאן היא האם מדובר בשעות נוכחות או שעות שהייה, שאינן מזכות בשכר או בשעות עבודה. התשובה לסוגייה זו תלויה בכמה נסיבות: ראשית, הגדרת תפקידו של העובד ומטלותיו במקום העבודה.

שנית, האם שהותו של העובד במקום העבודה היא רק נלווית לביצוע עבודתו ותפקידו, או שהיא מהות עבודתו ותפקידו. ושלישית, האם העובד נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה.

בפסק דין במקרה אחר נקבע, כי כאשר מדובר בשומרים שחייבים להיות נוכחים באתר שמירה בו הם רשאים ללון, יש לראות את מלוא שעות הנוכחות של השומר באתר השמירה שעליו הוא מופקד כשעות עבודה.

במקרה זה קבע בית הדין לעבודה, כי בהינתן העובדה שגם בזמן שהעובד ישן הוא היה זמין לטפל בכל אירוע חריג, בין אירוע הקשור לכלבים ובין בכלל, ולאור העובדה שכלל לא ברור האם ובאיזה תנאים התאפשר לו ללון, אם בכלל, הרי שעובד זה זכאי לגמול שעות נוספות בגין כל השעות בהן היה במשמרת.

בסופו של דבר כאמור פסק בית הדין לעבודה כי על החברה לשלם לעובד 122.026 אלף שקלים עבור .

אין תגובות

השאר תגובה