שיתוף

בית הדין לעבודה דחה את תביעתו של עובד לפיה המעסיק היה חסר סמכות לאסור עליו לעבוד בעבודה נוספת ללא היתר. העובד, שביצע עבודה פרטית מחוץ למקום העבודה, פוטר על פי החלטת ועדת המשמעת של מקום עבודתו. הסיבה לפיטורים היתה שהוא ביצע את העבוה הפרטית בלי לקבל לכך היתר.

העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את פיטוריו. בתביעתו הוא טען כי למעסיק לא היתה סמכות לדרוש ממנו להגיש בקשה להתיר לו לעבוד בעבודה נוספת, משום שדרישה זו נוגדת את חוק יסוד חופש העיסוק.

ואכן, בית הדין לעבודה הסכים עם העובד כי דרישתו של המעסיק לקבוע איסור על עבודה נוספת היא פגיעה בזכותו החוקתית של העובד לחופש העיסוק. עם זאת, זכותו של העובד, כך קבע בית הדין לעבודה, היא לא  הזכות היחידה שיש להתחשב בה, ולא כל פגיעה בזכות יסוד הינה פגיעה שאינה כדין.

מעצם העובדה שבתנאי העבודה במקום העבודה הספציפי נקבע כי נאסר על העובדים לעבוד בעבודה נוספת ללא היתר. איסור זה נקבע במסגרת הסכם קיבוצי התומך בסבירות ובמידתיות של האיסור.

בית הדין לעבודה קבע, כי עובד ומעסיק יכולים להגיע להסכמה המעוגנת בחוזה העבודה, שהעובד לא יעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית. כאשר יש בחוזה עבודה כלל הקובע הגבלה כזו, הוא תקף כל עוד נשמרים האינטרסים הלגיטימיים של העובד ושל המעסיק כאחד.

אם, למשל, יש ניגוד אינטרסים בין עבודתו הראשית של העובד אצל המעסיק הנוכחי לבין העבודה הנוספת בה הוא מעוניין לעסוק, כמו למשל עבודה בעסק מתחרה, או במקום עבודה שיש לו אינטרסים מנוגדים לאלו של המעסיק הראשון, המשמעות היא שלא נשמרו האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק הראשון.

זאת ועוד, ניתן להגביל את חופש העיסוק של עובד לעבוד אצל מעסיק מתחרה תוך כדי עבודתו במקום העבודה הראשון, או בעבודה פרטית, כדי למנוע ממנו מלהשתמש שלא כדין בסודות מסחריים השייך למעסיק העיקרי.

לעומת זאת, במקרים מסויימים בית הדין לעבודה עשוי לקבוע, כי סעיף בחוזה עבודה שבו מתחייב העובד שלא לעבוד בעבודה פרטית או עבור מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית לא יהיה תקף.

באילו מקרים? כאשר הסעיף האוסר את העבודה במקום אחר או בעבודה פרטית, ואין איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.

בעבר קבע בית הדין לעבודה, כי מעסיק שמעסיק עובד בהיקף מצומצם, ולמרות זאת מסרב לשקול לאפשר לעובד להיות מועסק במקום נוסף, נוהג בחוסר תום לב. במקרה כזה רשאי העובד לעבוד גם אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית למרות הסעיף בחוזה שבו התחייב להימנע מכך.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה