ביה"ד לא הכיר בוועד הפנימי של מנורה כארגון יציג

ביה"ד לא הכיר בוועד הפנימי של מנורה כארגון יציג

הוועד הפנימי של החברה הצליח לרתום למעלה משליש מ-700 מעובדי החברה, אולם הוכרע כי אין להקים ועד שכל מטרתו היא התנגדות להסכם הקיבוצי

שיתוף
ועד עובדים Photo by renjith krishnan

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א הכריע אתמול (ג') כי הוועד הפנימי שהוקם בקבוצת הביטוח מנורה מבטחים אינו ארגון עובדים יציג. בכך נענה ביה"ד לבקשה שהוגשה על ידי הסתדרות העובדים שלא להכיר בוועד הפנימי של החברה, בשל טענתה שהוקם במטרה לסכל את החתימה על הסכם קיבוצי בקבוצה. 

COURT Photo by digitalartחרף קביעת ביה"ד כי הוועד הפנימי נחשב להתארגנות עצמאית של העובדים, נקבע כי אינו עומד במבחני הפסיקה לצורך קביעה כי הוא נחשב לארגון יציג שבסמכותו לייצג את כלל עובדי החברה לצורך חתימה על הסכם קיבוצי. הסיבה לכך היא שמטרת הקמת הארגון, כך נפסק, לא היתה לצורך ניהול מו"מ עם הנהלת החברה לצורך קידום חתימה על הסכם קיבוצי, אלא לצורך התנגדות ניהול מו"מ זה על ידי הסתדרות העובדים. מכיוון שכך, ומאחר שהוועד הפנימי לא הגדיר עצמו מלכתחילה כארגון עובדים, הרי שהוא לא קיבל את אישור עובדי החברה לייצג אותם בניהול המו"מ עם הנהלת החברה.

ההסתדרות טענה כי הוועד הפנימי פועל במטרה לפגוע בהתארגנות העובדים בחברה, ומתחזה להיות ועד אותנטי ואף ארגון יציג בעוד שלמעשה מדובר בגוף שפועל מטעם המעסיק, בעידודו ובתמיכתו. טענה זו נדחתה על ידי ביה"ד, שציין כי אמנם כרבע מיזמי ההתארגנות לוועד פנימי נמנים על דרג הניהול הזוטר של החברה, אולם אין בכך כדי להעיד שהם פעלו מטעם ההנהלה, והם נחשבים לעובדים לכל דבר ועניין. בנוסף נדחתה טענת ההסתדרות לפיה הנהלת החברה השתתפה במימון הוועד הפנימי, בשל היעדר ראיות. עם זאת, צוין כי כמה מהמהלכים בהם נקטה ההסתדרות היו אגרסיביים וייתכן שעוררו אנטגוניזם בקרב ההנהלה.

הנהלת מנורה טענה מנגד כי היא נמנעה מכל התערבות בהליכי התארגנות העובדים, והוועד הפנימי השיג תמיכה של למעלה משליש מ-700 עובדי החברה כדרוש בחוק, ובכך הביעו את התנגדותם להתאגד באמצעות הסתדרות העובדים. ביה"ד קבע כי אין כל מניעה בהקמת ועד פנימי שמטרתו להתנגד להסתדרות, אולם אין להקים ועד זה שכל מטרתו הנה התנגדות להסכם הקיבוצי.

[ס"ק 34304-05-15 ועד פנימי בחברת מנורה מבטחים נ' הסתדרות העובדים]

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה