בגלל הגז המצרי: נייר חדרה מפטרת 120 עובדים

בגלל הגז המצרי: נייר חדרה מפטרת 120 עובדים

ועד העובדים הכריז לפני 10 ימים על סכסוך עבודה במפעל; החברה ביצעה קיצוץ בשכר בכירים, פרישה מוקדמת והתייעלות לוגיסטית

שיתוף

הצמצום באספקת הגז המצרי לישראל מתחיל להשליך בפועל על משק האנרגיה בישראל, ולא רק מכיוונה של חברת החשמל.

על רקע סכסוך העבודה עליו הכריזו עובדי מפעל נייר חדרה, הודיעה החברה היום כי היא תפטר 120 עובדים המועסקים בחוזים אישיים, בהמשך לתהליך התייעלות, מתוך 3,200 העובדים בכלל.

בחברה מעריכים, לפי ההודעה שמסרה, כי הפיטורים יביאו לחיסכון שנתי של 20 מיליון שקל. הנימוק לצעדים הללו הוא "הגידול החד בהוצאות האנרגיה של החברה, בשל הצמצום באספקת הגז הטבעי".

תוכנית ההתייעלות כוללת במקביל גם קיצוץ בשכר הבכירים (שכבר בוצע); ביצוע תוכנית פרישה מוקדמת והתייעלות הליכי רכש, לוגיסטיקה ושילוח.

נייר חדרה הציגה הפסד של 1.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2012, בהוושאה לרווח נקי של 41.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות הסתכם ב-11.1 מיליון שקל לעומת רווח מקביל של 15.6 מיליון שקל בשנה שעברה. המעבר להפסד מקורו ישירות בירידה ברווח התפעולי שנבע מהתייקרות עלויות האנרגיה.

 

העובדים רוצים תוספות

לפני עשרה ימים אישרה ההסתדרות מאבק ארגוני רשמי על פי החוק, במפעל שמקבוצת IDB  בשליטת נוחי דנקנר.

"התנהלות חד צדדית" מצד ההנהלה, כך הגדירו בהסתדרות את העילה לסכסוך העבודה. באופן פרטני יותר מדברים על אי מימוש אישור לקידום בדרגות שהובטח לעובדים; מלגות עבור ילדי העובדים ותוספת שנתית בסך 2.5% שלדבריהם אמורים היו העובדים לקבל אך לשווא.

יו"ר מרחב חדרה בהסתדרות, רמי זילברשטיין, ציין כי ההנהלה נימקה את ביטול תוספת השכר השנתית בצורך מידי בהתייעלות, אחרי תקופה מסוימת שהתנהלה בעניין מול ועד העובדים.

לדבריו, תמוה שהצעד הזה נעשה חודשים ספורים אחרי שנחתם בנייר חדרה הסכם עבודה חדש ששני הצדדים אמורים להיות מחויבים לו. בעקבות הגשת העילה לסכסוך לממונה על יחסי העבודה במשרד התמ"ת שלמה יצחקי, כמתחייב בחוק, נקבעה כבר פגישת גישור בין הצדדים למהלך השבוע.

ההכרזה על הסכסוך מגיעה ביום שבו מדווחת החברה לבורסה על מעבר להפסד של 1.6 מיליון שקל ברבעון האחרון, לעומת רווח נקי של 41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד נבע מעלייה של 66% בעלויות הייצור, בין היתר בגלל מעבר לשימוש מוגבל בסולר לצורך הסקה, במקומו של גז שאספקתו הצטמצמה והתייקרה במקביל.

בתגובה פרסמה החברה את הדברים הבאים: "נייר חדרה מודיעה בזאת כי ביום 14.5.12 קיבלה מאת הסתדרות העובדים הכללית החדשה במרחב חדרה הודעה על סכסוך עבודה על רקע דרישות שהציג אחד מוועדי העובדים, המייצג כ-400 עובדים קבועים של החברה, מתוך סך של כ-3,200 עובדים המועסקים בקבוצה. כפי שעולה מההודעה, סכסוך העבודה נובע מדרישותיו של הוועד (שהינו אחד מתוך חמשת ועדי העובדים הפועלים בחברה) הנוגעות לתוספות שכר, שהוועד דורש כי החברה תעניק לכ-400 העובדים האמורים לאור ההסכם הקיבוצי עימם".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה