אתיקה מקצועית לכל ארגון

אתיקה מקצועית לכל ארגון

אתיקה מקצועית Code of Ethics בארגונים מובילים בשוק העולמי היא שכיחה כמעט כמו הסכמי עבודה אישיים וחשובה לא פחות ואולי אף יותר. אז אם טרם ניסחתם את קוד האתיקה המקצועית בארגון תחילת 2012 הוא יעד ריאלי.

שיתוף
משאבי אנוש
משאבי אנוש

האתיקה המקצועית היא ריכוז של נורמות וחוקים סטנדרטים בכלל בשוק העבודה וספציפית לארגון שלכם. כאן נכנסים מרכיבים כגון: חוקים למניעת הטרדה מינית במקום עבודה, נהלי בטיחות וגהות בעבודה, הוראות עבודה מקצועיות לכל מחלקה, ה-Manual המקצועי ועוד.

גיבוש כלל הסעיפים לאוגדן האתיקה המקצועית בארגון, הוא תהליך שדורש האצלת סמכויות וכושר ארגון. יש נהלים ברורים אותם יכול וצריך מנהל משאבי אנוש לנסח, אולם יש סעיפים נושאיים שהם לטיפול גורמים מקצועיים פנים ארגוניים (מנהל צוות, מנהל טכני, מנהל פיתוח עסקי וכיו"ב), ויש נושאים שמן הראוי להעבירם לטיפול מקצועי חיצוני (עורך דין או יועץ משפטי, יועץ ביטוח וכיו"ב).

אוגדן האתיקה המקצועית של הארגון, ישמש את הארגון לשנים שיבואו (למעט שינויים ועדכונים נקודתיים מעת לעת), כך שלא מומלץ להיחפז. מאידך, אל תכנסו לשאננות לאור העובדה שאין לכם תאריך יעד. קוד האתיקה המקצועית הינה חיונית ליצירת סביבת עבודה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מרגע שתציגו לעובדים את אוגדן הקוד האתי המגובש, הם ידעו מה מצופה מהם מבחינת מוסר עבודה, מוסר אישי ונורמות התנהגות כללים. זה חשוב בעיקר בעידן בו יש תחלופה לא מבוטלת של עובדים. עובדים שנחשפו לתרבויות ארגוניות שונות, למשל, עשויים להגיע עם תפישות שאינן דווקא מתאימות לארגון שלכם. לא רק שהם ממשיכים להחזיק בתפישות אלו, הם אף מסוגלים להחדיר אותן בקרב חבריהם לצוות.

לדוגמא: עובד שהתרגל לפתוח את חשבון הדוא"ל הפרטי בזמן העבודה מעת לעת או נוהג לנהל שיחות פרטיות על חשבון זמן העבודה, יכול אפילו לא לדעת שבארגון שלכם רואים זאת בחומרה או שחל איסור על ניהול תקשורת אישית ממחשבי החברה. דוגמא נוספת היא עובדת שרגילה, ממקום עבודה קודם, לצאת להפסקות עישון מבלי לדווח, היא לא נדרשה לכך בעבר ואף לא יודעת שבארגון החדש זה חלק מהנורמה להודיע מראש על כך. כמובן שכאן המקום לנסח את התקנות בכל הקשור לעבירה משמעתית ו/או פלילית של עובד וההשלכות לכך.

מבחינת המבנה שימו לב שאוגדן האתיקה המקצועית צריך להיות מובנה משלד המתאים לכל עובד חברה, מהזוטר ועד הבכיר ביותר, ומחלק שהוא תלוי מקצוע, תפקיד, דרג או מחלקה.

עם סיום הפרויקט, דאגו להעביר בצורה מסודרת לכל עובד ועובד את האוגדן הרלוונטי לתפקידו, ולהחתימו על כך שקיבל, קרא והבין את האתיקה המקצועית. כמו כן, כחלק מתהליך איוש משרות בעתיד, דאגו להציג את נספחי האתיקה המקצועית כבר במעמד החתימה על הסכם העבודה, דהיינו מיד בתחילת הדרך.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה