ארגון העובדים מען מאשים את חברת אקסל בניסיון לפירוק התארגנות עובדים

ארגון העובדים מען מאשים את חברת אקסל בניסיון לפירוק התארגנות עובדים

ארגון "מען": "אקסטל פועלת בצורה אגרסיבית ודורסנית לפירוק התארגנות העובדים". תגובת אקסטל: "מדובר בבדיה".

שיתוף
ארגון עובדים מען
ארגון עובדים מען

ארגון העובדים "מען" הפועל כעמותה רשומה משנת 2000 ומפעיל 6 סניפים ברחבי הארץ, פנה לבית הדין האזורי לעבודה בבת ים כנגד חברת אקסטל, יצרנית חלונות ודלתות אלומיניום, בטענה שהחברה פועלת בצורה אגרסיבית לפרק את התארגנות העובדים הנמצאת בשלביה הראשונים.

לטענת ארגון העובדים מען, הנהלת החברה נוקטת באיומי סנקציות כלכליות כדי להפעיל מנוף לחץ על ציבור העובדים, במטרה למנוע מהם להתאחד, תוך ניסיון למנוע מעובדים שטרם נרשמו כחברי ארגון מען להצטרף.  עוד עולה מהתביעה כי הנהלת החברה הביאה לפיטורם של שני עובדים להם תפקיד מרכזי בהתארגנות העובדים.

כמו כן, לטענת מען הנהלת החברה החלה להחתים עובדים על כתבי ויתור על הצטרפות לארגון תמורת הטבות, וכן איימה על עובדים שלא יקבלו כספים – בהם כספי פנסיה, באם יצטרפו לאיגוד העובדים.

ארגון מען פנה כאמור לבית הדין לעבודה, באמצעות עורכת הדין איה ברנשטיין, בבקשת סעדים דחופים, זמניים וקבועים לפתרון הבעיה. בין היתר דורשים נציגי מען, כי בית הדין לעבודה ימנע את פיטורי שני העובדים המהווים מקור מרכזי בוועד, צו זמני האוסר על הנהלת החברה לפנות אישית לעובדים במטרה להניעם מלהצטרף לוועד או לוותר על חברותם, וצו האוסר על איום כל שהוא על העובדים שהצטרפו לוועד, אשר ימנע פיטורים עתידיים של חברי הוועד.

ארגון העובדים מען מבקש מבית הדין לעבודה לשקול את חומרת הפרות החוק ולחייב את החברה, על פי חוק הסכמים קיבוציים, בפיצויים לדוגמא, שאינם תלויים בנזק בגין הפרת חוק הסכמים קיבוציים, בשיעורים המרביים בסך של 200,000 ₪.

בתשובתה לבית הדין מכחישה חברת אקסטל כל הטענות נגדה ומפרטת את עמדתה. להלן תגובת החברה כפי שנמסרה ל-HRus על ידי עו"ד קרן בנית, ממשרד אלעזר יקירביץ, משרד עורכי דין:

"הטענה כביכול שהחברה פיטרה שני עובדים שהיה להם תפקיד מרכזי כביכול ב'התארגנות העובדים' מוכחשת ואינה אמת. שני העובדים פוטרו מתפקידם עקב חוסר שביעות רצון מעבודתם ולאור בדיקות מקצועיות שנערכו, במסגרתן התברר כי שני עובדים אלו הנם בעלי התפוקות הנמוכות ביותר במחלקתם. בעת פיטוריהם לא היה ידוע לאקסטל כי שני עובדים אלה הנם בעלי 'תפקיד מרכזי בהתארגנות עובדים'.

"גם יתר הטענות כלפי אקסטל אינן אמת. אקסטל לא פעלה לפירוק 'התארגנות עובדים' ולא איימה בסנקציות כלכליות או כל סנקציה אחרת על עובדיה שכביכול, לפי טענת 'מען', הצטרפו אליה, ואין המדובר אלא בבדיה. לא ידוע היום על 'התארגנות עובדים' ובכל מקרה, עמדת אקסטל הנה כי 'מען' איננה ארגון עובדים בכלל ולא ארגון עובדים יציג בפרט ועניין זה הובהר ל'מען' כבר לפני 4 חודשים. 'מען' לא עשתה דבר במשך כל אותם חודשים ואפילו לא מחתה כנגד טענה זו. לכן, טענותיה של 'מען' כעת, לאחר שהשתהתה 4 חודשים הנן תמוהות ביותר." עד כאן תגובת אקסטל.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה