אושר סופית: גם מי שאינו דתי יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה

אושר סופית: גם מי שאינו דתי יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי גם מי שאינו דתי רשאי לסרב לעבוד בשבת

שיתוף
חוק חדש

חוק חדש

העובדים שלכם עובדים בשבתות ובחגים? החל מאתמול הם לא יהיו מחויבים לכך.
אמש אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת עליזה לביא, מיקי זוהר וקבוצת חברי כנסת.

על פי הצעת החוק שאושרה, עובד יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית שלו מכל סיבה ולא רק בשל איסור שבמצוות הדת.

בנוסף לכך הוצע לקבוע כי האפשרות לסרב לעבוד ביום המנוחה לא תחול על עבודות הנוגעות לביטחון הציבור, בריאותו, או עבודות הקשורות בקיום ואספקת שירותים חיוניים, בדומה לאפשרות הסירוב שקבועה היום בחוק לגבי עובד ששומר מצוות.
בנוסף, ההוראה לא תחול על מקומות עבודה שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים המורכבת מראש הממשלה, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והשר לשירותי דת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת החוק נועדה לאפשר לכל עובד ועובדת לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע בחוק, ולא רק למי שמקפיד על שמירת מצוות שבת וכשרות כהלכתן. וזאת, מבלי להסתכן בפיטורין או באי קבלה לעבודה".

מהו חוק שעות עבודה ומנוחה?

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה יום המנוחה השבועי של עובד נקבע על פי דתו. על פי החוק הקיים, עובד המסרב לעבוד ביום המנוחה הקבוע על פי מצוות דתו, רשאי לעשות כן, רק אם הוא עושה זאת בשל איסור שבמצוות דתו אותן הוא מקיים.

מעסיק של עובד, המבקש שלא לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע לו, רשאי לדרוש מעובד להגיש תצהיר המבסס את הכרתו הדתית ואת קיום מצוות דתו. אם אותו עובד הוא יהודי- ראשי המעסיק לדרוש מהעובד תצהיר לפיו הוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.

כעת, הצעת החוק מבטלת דרישות אלה ומאפשרת לכל עובד לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו, ולגבי יהודי – לסרב לעבוד בשבת, אף אם הוא יהודי מסורתי שאיננו מקיים את השבת כהלכתה אך הערך של אי עבודה בשבת חשוב לו. התפיסה לפיה רק יהודי השומר שבת וכשרות רשאי לסרב לעבוד בשבת, מנוגדת למקומה של השבת בתפיסה הישראלית ואינה עולה בקנה אחד עם עיקרון חופש הדת והמצפון, אשר הוכר בשיטת המשפט בישראל.

בהצעה תמכו 57 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

סדנת מנהלים בנושא דיני עבודה בצל משבר הקורונה

אין תגובות

השאר תגובה