אושר בקריאה ראשונה: חובת שילוב בעלי מוגבלויות

אושר בקריאה ראשונה: חובת שילוב בעלי מוגבלויות

הצעת החוק שהגיש ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני) שתחייב גופים ציבוריים להעסיק בעלי מוגבלויות, אושרה השבוע ברב של 26 תומכים. לא היו מתנגדים להצעת החוק.

שיתוף
התאמת סביבת עבודה

התאמת סביבת עבודה

בהתאם להצעת החוק שאושרה, גופים ציבוריים יחויבו להעסיק באופן קבוע אנשים בעלי מוגבלויות, בשיעור שבין 5%-7% מכלל העובדים בחברה.
הצעת החוק אושרה ברוב של 26 תומכים. לא היו מתנגדים להצעה. ההצעה מתקנת את חוק שירות המדינה משנת 1959 ותיתן העדפה להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות משמעותיות (נכות של 40 אחוזים ומעלה).

בין הגופים הציבוריים עליהם החוק יחול: משרדי הממשלה, כוחות בטחון, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה ונוספים.
על מנת לוודא את אכיפת החוק, בכל מקום עבודה ציבורי ימונה גורם מטעם המעסיק אשר ייצג את העובדים בעלי המוגבלויות באותו מקום עובדה, ידאג לזכויותיהם ואף יגיש דו"ח שנתי לממשלה בנוגע לשיעור הייצוג במקום העבודה – שיועבר למבקר המדינה, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
על פי הדיווחים האחרונים, כיום שיעור העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה נמוך ביותר.

הגדרת אנשים עם מוגבלויות

אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. מוגבלותו של האדם משקפת גם את יחסי הגומלין בין תפקודו של הפרט לבין התייחסות החברה אליו. החוק פועל במטרה להבטחת שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה.


אירוע משאבי אנוש 20-21.12.2021

כנס הגיוס השנתי 2021
כנס רווחה וחווית עובד 2021
כנס ההדרכה והלמידה 2021
באנר כנס דיני עבודה

אין תגובות

השאר תגובה