שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בסוף השבוע שעבר העלה משרד הכלכלה והתעשייה הצעה להוראת שעה במסגרתה יוענק למעסיקים היתר למשך 30 יום שמאפשר להם להעסיק עובדים בשעות נוספות שמעבר למספר השעות הנוספות המותר בחוק שעות עבודה ומנוחה.

כזכור, על פי הוראות סעיפים 2, 4 או 5 לחוק, אורך יום עבודה כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה.

על פי ההיתר שהוצע, יועלה אורך יום העבודה וניתן יהיה להעסיק עובד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות, אבל לא יותר משמונה פעמים בחודש, ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום העבודה.

הפסקה זו אינה גורעת ואינה מפחיתה את הזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין, אלא היא מתווספת אליה.

הוראת שעה זו מגיעה לאור העובדה שמדינת ישראל נמצאת בימים אלה בתחילתו של גל תחלואה חמישי של נגיף הקורונה, ולאור התפשטות זן האומיקרון.

כתוצאה מכך חל גידול נרחב בהיקף התחלואה ובמספר האנשים (העובדים) שנדרשים להשאר בבידוד, או לבצע בדיקות.

מטרת ההיתר היא למנוע מצב שבו הארגונים והמפעלים נותרים ללא ידיים עובדות וכדי לאפשר למשק להתמודד עם השינויים הנגרמים כתוצאה מהתפרצות מחודשת זו.

כאמור, מדובר בהיתר להעסקת עובדים בשעות נוספות, מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בחוק שעות העבודה והמנוחה. מדובר בהוראת שעה.

להלן הסיבות להגדלת מכסת השעות הנוספות שמותר למעסיקים להעסיק בהן את העובדים:

1 מדי יום מצטרפים עשרות אלפי אזרחים מאומתים לקורונה.

2 יש מאות אלפי עובדים אשר נדרשים לבידוד כפוי.

3 יש הרבה מאוד הורים עובדים, שנאלצים להיעדר מהעבודה כתוצאה משהיית ילדים שאינם מחוסנים בבידוד, לאחר שנחשפו לחולה מאומת.

4 כתוצאה מהיעדרויות רבות אלה של עובדים, עומס העבודה המוטל על יתר העובדים גדל משמעותית.

5 חשש לפגיעה ברציפות התיפקודית של המשק ופגיעה בשרשרת היצור.

לאור כל זאת, הוחלט – בהוראת שעה ולא באופן קבוע – להעניק למעסיקים היתר שתנאיו יהיו כאלה:

1 תורחב מכסת השעות הנוספות השבועית ל-25 שעות. כלומר, מעסיק יוכל להעסיק את העובדים עד 25 שעות נוספות בשבוע.

2 אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יהיה יותר מ-67 שעות.

3 מעסיקים יוכלו להעסיק את העובדים עד 14 שעות ביום, כאשר מספר זה כולל את השעות הנוספות (שיש לשלם תמורתן על פי חוק שעות עבודה ומנוחה). זאת, עד שמונה פעמים בחודש.

כלומר, המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו לעבוד 14 שעות בכל יום, אלא רק עד שמונה פעמים בחודש..

4 מכסת השעות הנוספות החודשית (בחודש אחד) לא תגיע ליותר מ-90 שעות נוספות.

על פי ההצעה, מהיתר זה יוחרגו שני ענפים: ענף הבניין וענף ההיסעים. הסיבה לכך היא שמדובר בענפים שקיים לגביהם סיכון בטיחותי מוגבר.

בנוגע לענף ההובלות, היסעים ותחבורה ציבורית אף קיימות מגבלות על שעות נהיגה של נהגים מקצועיים, בהתאם לתקנות התעבורה, בשל הסיכון הבטיחותי.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה