שיתוף

הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה והנהלת האוניברסיטה הודיעו על החלטתם להפסיק את העסקת עובדי הניקיון באוניברסיטה באמצעות קבלן. במקום זאת, החל מאוקטובר השנה, יועסקו עובדי הניקיון באוניברסיטה בהעסקה אוניברסיטת חיפהישירה.

עם פרסום ההודעה אמר נשיא האוניברסיטה פרופ' רון רובין כי, "אחת המטרות החשובות של אוניברסיטת חיפה היא להכניס קבוצות חדשות אל תוך מעמד הביניים הישראלי. הרגשנו שזה לא יכול להיות נכון רק לגבי הסטודנטים שלנו ואנחנו חייבים להעביר את המסר החברתי החשוב הזה גם לגבי העובדים שלנו".

יו"ר הוועד המנהל מולי אדן אמר כי, "אוניברסיטת חיפה לא הייתה מעולם מגדל שן מנותק מהחברה. צעד זה מוכיח שיש לנו מחויבות לא רק למחקר והוראה מצטיינים, אלא גם לערכים חברתיים".

ראשיתו של המהלך לפני כשנה וחצי, עם כניסתם של פרופ' רובין ומולי אדן לתפקידם. באותה עת הם הודיעו, כי לאור החשיבות החברתית של הפסקת ההעסקה של עובדי ניקיון באמצעות קבלן, יחד עם פניות שהתקבלו בנושא מצד סטודנטים וחברי סגל כאחד, ובד בבד עם הדרישה שהגיעה מצד הציבור הרחב, הוחלט לדון בנושא ולמצוא לו פתרונות. על כן, החלו בוועד המנהל יחד עם הנהלת האוניברסיטה לדון בדרכים להפסיק את ההעסקה באמצעות קבלן משנה ולעבור להעסקה ישירה.

לצורך כך הוקם צוות מיוחד בראשותו של המנכ"ל וסגן הנשיא ברוך מרזן, שהגיע לאחר דיונים ממושכים עם כל הגורמים למתווה, לרבות ארגון עובדי המנהל שהיו שותפים מלאים. על פי ההסכם אליו הגיעו הצדדים, תסתיים העסקת עובדי ועובדות הניקיון באמצעות חברות הניקיון.

על פי המתווה, ההעסקה הישירה תחל באוניברסיטת חיפה ב-1 באוקטובר השנה והיא תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, יעברו להעסקה ישירה עובדי הניקיון בכל בנייני האוניברסיטה, למעט שני בניינים. בשלב הראשון כלולים בהסכם הבניינים שלגביהם מועד סיום ההתקשרות עם חברות הניקיון הוא בסוף חודש ספטמבר. בשני הבניינים הנוספים (שאינם כלולים בשלב הראשון) מועד סיום ההתקשרות עם חברות הניקיון הוא סוף שנת 2020. לכן, עד למועד זה יקלטו העובדים כעובדי האוניברסיטה. משמעות המהלך הזה היא שבמסגרת הפרויקט יקלטו כ–80 עובדים ועובדות ניקיון בעסקה ישירה בסגל המנהלי.

נזכיר, כי במקרים של החלפת מעסיק באותו מקום עבודה יכולים עובדי ניקיון ותחזוקה לקבל פיצויי פיטורים מהקבלן כל עוד עבדו אצל הקבלן שנת עבודה אחת לפחות.

מרגע שהם עוברים לעבוד בהעסקה ישירה, יהיו עובדי הניקיון באוניברסיטת חיפה זכאים לקבל תנאים התואמים את תנאי ההעסקה באוניברסיטה.

נזכיר חלק מהזכויות המגיעות כיום לעובדי הניקיון שעובדים באמצעות קבלן:

עובדי ניקיון ותחזוקה שמעסיקם הינו חבר באיגוד הכול ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, זכאים לתוספת תשלום של 20% עבור יום עבודה מפוצל עם הפסקה של שעתיים לפחות, בתנאי שהמעסיק החליט שכך יעבדו באותו יום.

כמו כן מגיע לעובדי הניקיון לקבל שי לחגים ומתנות לעובדים: בערב ראש השנה ובערב פסח, חברות ניקיון ותחזוקה חייבות להעניק לעובדיהן שי כספי בסכום של 212.5 שקלים פלוס התאמה למדד המחירים לצרכן. אסור למעסיק להעניק את השי באמצעות מתנה מוחשית או תלושי שכר.

בנוסף לתשלום זה, זכאים עובדי חברות ניקיון ותחזוקה לקבל מתנות מהחברה המעסיקה אותם, בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית. שווי המתנה חייב להיות זהה לשווי המתנה שהעניק מזמין השירות לעובדיו הישירים, והיא צריכה להינתן באותם מועדים.

עם המעבר של עובדי הניקיון להעסקה הישירה הם יוכלו לקבל את השי המוענק לעובדי האוניברסיטה, כולל מתנה כספית בשווי הגבוה מ-212.5 שקלים.

אשר לזכויות אחרות: על פי החוק, גם אם הקבלן הפסיק לעבוד עם מקבל השירות והעובדים נשארים, הוותק שלהם במקום העבודה לא מתאפס. בהתאם לכך, הם זכאים לדמי הבראה, לחופשה שנתית, ותוספת ותק, לפנסיה, להודעה מוקדמת לפני פיטורים וכדומה. כל אלו על פי הוותק הכולל באותו מקום עבודה.

 

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה